facebooktwittermail d

Därför väljer Vattenfall luftledning

Luftledningar är billigare att bygga och lättare att underhålla. Därför är det huvudspåret enligt Marcus Hartmann, pressekreterare på Vattenfall.