facebooktwittermail d

Därför testar Södra VR-tekniken

Att skippa kranhytt och använda VR-teknik i stället ger många fördelar. Det menar Södras åkerichef Oskar Herrlin.

VR-styrd kran på Södras nya lastbil
VR-styrd kran på Södras nya lastbil. FOTO: MIKAEL MARKLUND

Om föraren sätter på sig VR-glasögon och kör kranen inifrån lastbilshytten är det många risker kopplade till jobbet som minskar. Speciellt om bilen har fjärrutlöst spänningsanordning. Tre orsaker som Södras åkerichef Oskar Herrlin lyfter fram är:

  • Miljön i hytten är mer skyddad
  • Riskmomentet att klättra upp i kranhytten är borta
  • Tiden föraren finns runt ekipaget minskar

Tekniken är inte heller dyrare än en vanlig kran enligt honom. Utrustningen i sig är billigare, men installationsarbetet lite mer omfattande men i slutändan tar de ut varandra.

Utan kranhytt blir bilen också cirka 400 kilo lättare – vilket frigör lastkapacitet.

VR-tekniken kan också underlätta rekryteringen av nya chaufförer, tror Oskar Herrlin. Med den går det att erbjuda en tryggare och säkrare arbetsplats vilket absolut inte gör arbetet svårare, enligt honom.