facebooktwittermail d

Därför ökar volymen skog i Sverige

Högre tillväxt gör att volymen skog i Sverige ökar stadigt, det visar ny statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU.

Mängden död ved är långt högre i dag jämfört med på 1920-talet.
Mängden död ved är långt högre i dag jämfört med på 1920-talet. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Som en konsekvens av att tillväxten är högre än avverkningen och den naturliga avgången ökar volymen skog i Sverige. Det totala virkesförråd uppgår nu till drygt 3,5 miljarder skogskubikmeter, varav 3,2 miljarder på den produktiva skogsmark som inte är formellt skyddad, det visar färsk statistik från Riksskogstaxeringen vid SLU som publicerades under onsdagen.

"Skogen har förtätats"

"Förrådsökningen under de senaste knappt 100 åren beror inte på en ökad areal skogsmark utan på att skogen förtätats med såväl fler som större träd", säger Per Nilsson, redovisningsansvarig vid Riksskogstaxeringen, i ett pressmeddelande.

Samtidigt, förklarar Per Nilsson, har mängden död ved och gammal skog ökat de senaste 25 åren, även om nivåerna är långt under de för 100 år sedan. Mängden hård död ved är dock mycket högre i dag jämfört med på 1920-talet.

LÄS OCKSÅ: Rekordmånga granbarkborrar

LÄS OCKSÅ: "Massa bättre än timmer för köparna"