facebooktwittermail

SLU-professor: Många contortamisstag gjordes på 1970-talet

Contortatall som planteras på rätt ställe blir ofta en vinnare, enligt SLU-professorn Tomas Lundmark. Men många misstag begicks på 1970-talet.

Sveaskog har avverkat drygt 450 hektar av sitt bestånd med contortatallar i Gällivare redan efter 45 år.
Sveaskog har avverkat drygt 450 hektar av sitt bestånd med contortatallar i Gällivare redan efter 45 år. FOTO: THORD NILSSON

Snabbväxande contortatall började planteras in i Sverige till följd av oro för framtida virkesbrist. Detta utifrån prognoser som gjordes på 1960- och 1970-talet, berättar Tomas Lundmark, professor i skogsskötsel på SLU i Umeå.