facebooktwittermail

Orsaken till att tullen inte stoppar stulna maskiner

Tullen får inte stoppa stöldgods på väg ut ur landet. - Vi kan varken frihetsberöva eller beslagta, konstaterar Jonas Karlsson, sakkunnig på Tullverket.

FOTO: FOTOGRAF: BJÖRN ROOS

Stulet gods för uppskattningsvis 1-2 miljarder kronor försvinner ut ur landet varje år, enligt Larmtjänstpodden, försäkringsbolagens radioutsändning på nätet.

Internationella ligor har under senare år byggt upp stöldorganisationer som arbetar i närmast i industriell skala. Det är främst landsbygden som drabbas när lyxbilar, bildelar, entreprenad- och jordbruksmaskiner, båtmotorer, handverktyg och robotgräsklippare försvinner.

Tullen står handfallen inför utflödet av tjuvgodset eftersom man saknar lagstöd att ingripa.

LÄS ÄVEN: EU förbjuder tullen att stoppa stöldgods

Införsel prioriteras

- Rent juridiskt sett har tullen ingen befogenhet att ingripa vid misstänkt utförsel av stöldgods. Stölden är ett brott enligt brottsbalken men när godset kommer till gränsen är det inte längre ett stöldbrott utan ett häleribrott. Och vi har inga befogenheter att agera på stöldgodset på grund av att det inte finns några restriktioner på utförsel, säger Tullverkets Jonas Karlsson i Larmtjänstpodden.

98 procent av tullens resurser läggs på kontroll av införsel av varor.

- Det är det uppdrag vi har av regering och riksdag. Två procent ligger alltså på utförsel så vi mäktar inte med det som det ser ut idag, säger Jonas Karlsson.

Nya regler krävs

För att tullen ska få ingripa krävs det antingen en ändring av brottsbalken eller en ny förordning. Rent tekniskt går det fortare att få till en förordning, men av olika skäl har en sådan inte införts.

- Det finns en motsvarande förordning mot utförsel av snus till annat EU-land, konstaterar Jonas Karlsson.

De få begränsningar som finns för utförsel gäller varugrupper som kulturföremål och krigsmaterial. Trots att regeringen sagt att stölder på landsbygd ska stoppas har en moment 22-liknande situationen uppstått. Finansdepartementet har begärt uppgifter från Tullverket om hur frekvent det är med utförsel av stöldgods för att kunna angripa problemet. Men de uppgifterna finns inte. Det förs ingen statistik eftersom tullen inte får ingripa. Nu har Tullverket kastat in handduken.

- Det är politikerna som får driva det här.

Via posten

Enligt Per Norström, utredare på Larmtjänst, har tjuvarna nu hittat en ny utförselkanal, postförsändelse. Tullen kontrollerar postflödet in i landet på två ställen, Arlanda och Toftanäs i Skåne.

- Det händer att vi får tips från Postnord om misstänkt utförsel av vapen som vi kontrollerar. Annars görs det inga kontroller av utförsel i post, säger Jonas Karlsson.

De kontroller som ändå görs av fordon på väg ut ur landet sker till stor del vid färjelägena. Men då måste tullen kalla på polis för att ett gripande ska ske.

- Personalen på fältet blir ganska frustrerade när de ser stöldgods, exempelvis en bil med tio stora båtmotorer, och inte kan göra någonting. Förhoppningen är då att polisen hinner komma under det att tullkontrollen sker. Och där har vi ett problem. De (tjuvarna, reds. anm.) har en förmåga att komma just innan färjans avgång för att minimera risken att bli stoppade av tullen och undvika att bli kontrollerade.

Låg risk styr var

Enligt Per Norström på Larmtjänst har de flesta av ligorna sin bas i östra Europa. De gör en affärsmässig kalkyl och angriper det land där straffskalorna är lägst och risken för att åka fast minst.

- Vi tycker att det är viktigt att domstolarna börjar tillämpa straffskalorna betydligt bättre både vid bedrägerier och stöldbrott. Det ska vara svårt och jobbigt att begå brott, säger Per Norström.

Stölderna drar också med sig annan brottslighet, som människohandel, vapenhandel och narkotikasmuggling.

Uppskattningen på värdet av det utförda stöldgodset bygger på försäkringsbolagens statistik.

- Varje år betalar försäkringsbolagen ut ersättningar för stölder och inbrott på tre miljarder kronor. Vår uppskattning är att hälften av stöldgodset förs utomlands av de internationella stöldligorna, säger Per Norström.

LÄS OCKSÅ: Ny stöldvåg av traktorer

LÄS OCKSÅ: Tjuvar tog två traktorer

LÄS OCKSÅ: Fick traktorn stulen – fann tjuvgömma

Larmtjänst

Larmtjänst är försäkringsbranschens gemensamma organisation med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet samt att stödja försäkringsbolagens utredningsverksamhet avseende oklara försäkringsfall.

För att lyssna på podden går man in på larmtjanst.se, väljer Aktuellt samt klickar på rubriken "Hur jobbar Tullen med stöldgods och gränsöverskridande brottslighet?".