facebooktwittermail d

Därför brann Polarbröds fabrik ner

Branden som i augusti i fjol totalförstörde Polarbröds fabrik i Älvsbyn, har nu kartlagts av MSB. Bland annat saknade lokalen sprinklersystem.

FOTO: JENS ÖKVIST/TT

Det är MSB som gjort en olycksutredning i syfte att dra lärdomar och utveckla brandskyddet i andra anläggningar. I Polarbröds nu nedbrunna fabrik ville man kartlägga brandförloppet och brandskyddets utformning.

”Det finns många bidragande orsaker till att branden kunde sprida sig från en liten glödbrand till en totalskada på byggnaden”, säger Ulf Bergholm, olycksutredare på MSB, i ett pressmeddelande.

Olycksundersökningen visar att bageriet har byggts till i etapper under många år och att detta lett till att lokalen vid tidpunkten för olyckan var en enda stor brandcell på 9 000 kvadratmeter. Lokalen saknade också sprinkler.

Rekommenderar automatiska släcksystem

Branden orsakades av ett brännbart material som antänts i en ugn. Detta hade hänt tidigare men då hade personal tidigt upptäckt branden och kunnat släcka. Bageriet saknade tekniska lösningar som kan upptäcka och släcka brinnande material innan det kom ut ur ugnen. Vid detta tillfälle följde branden med transportbandet vidare i bageriets olika delar och ledde till att lokalen totalförstördes.

MSB poängterar att det är viktigt med tekniska system som tidigt kan upptäcka små bränder och släcka dem i ett tidigt skede. De skriver i pressmeddelandet att det speciellt behövs ”i svåråtkomliga utrymmen som innehåller brännbart material. Här är installation av automatiska släcksystem en åtgärd som säkerställer att en brand kan släckas automatiskt utan att personalen behöver riskera något.”

MSB:s utredning visar också på vikten av att följa med i den tekniska utvecklingen kring olika tekniska brandskyddslösningar och att titta på hela byggnaden när man bygger om.

FOTO: HENRIK MONTGOMERY/TT

POLARBRÖDSBRANDEN:

Polarbröd storvarslar efter branden

Polarbröd: Degklump troligtvis bakom brand

Polarbröd investerar i ny produktion

Polarbröd gör mångmiljoninvestering i Älvsbyn