facebooktwittermail

Därför är det fossilfria bränslet lika dyrt som diesel

Det höga dieselpriset skulle kunna snabba på en omställning till fossilfria alternativ. Men priserna på HVO och RME är också höga. ATL reder ut varför. 

En person som väljer att tanka HVO vid bensinmacken.
Trots att HVO tillverkas av en helt annan råvara än fossil olja har HVO-priset ökat i takt med olje– och dieselpriserna. FOTO: ANDERS WIKLUND/TT

Carl Nyberg är chef för enheten för förnybara vägtransporter på finska Neste, som dominerar den svenska marknaden för HVO.