facebooktwittermail d

Därför är det fossilfria bränslet lika dyrt som diesel

Det höga dieselpriset skulle kunna snabba på en omställning till fossilfria alternativ. Men priserna på HVO och RME är också höga. ATL reder ut varför.