facebooktwittermail

Lantmännen: Därför är de svenska priserna lägre

Svenska spannmålspriser är ofta lägre än grannländernas. Skulden för det läggs inte sällan på marknadsledaren Lantmännen – som nu slår tillbaka i ett försök att förklara prisskillnaderna.

FOTO: HANS DAHLGREN

– Det finns mycket uppfattningar och det görs mycket jämförelser som vi inte alltid tycker är korrekta. Vi kände att det fanns ett behov av att beskriva marknaden på ett bättre sätt för att få en bättre förståelse i hela branschen, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef på Lantmännen.