facebooktwittermail d

Danskt storlantbruk sålt

Till priset av närmare 140 miljoner svenska kronor lades lantbruket Striben ut till försäljning i början på februari. Nu är det sålt.

FOTO: EVALD BORUP

Vad den slutliga köpesumman hamnade på för lantbruket nordost om danska Ålborg är inte känt. Som ATL tidigare berättat ingick bland annat 330 hektar åkerjord, en grisproduktion med 1 700 suggor och en kycklinganläggning med en årsproduktion av 307 000 slaktkycklingar i priset.

”Vi är självfallet mycket nöjda med att vi på förhållandevis kort tid har lyckats sälja ett så stort lantbruk”, säger Kristian Kristensen på mäklarfirman Evald Borup till Landbrugsavisen.

FOTO: EVALD BORUP