facebooktwittermail d

Grön omställning av danskt lantbruk

Danskt jordbruk ska halvera klimatavtrycket och bli ett skyltfönster mot världen när det gäller grön teknologi. Målet ska nås till 2030 och utan att konkurrenskraften försämras. Det är innebörden i en bred politisk uppgörelse om grön omställning av lantbruket.