facebooktwittermail

Danskt lantbruk klarade sig bra 2010

Det danska jordbrukets ekonomi går bra och växer, det visar en rapport om 2010 från det danska livsmedelsekonomiska institutet vid universitetet i Köpenhamn som nyligen offentliggjorts.

Det danska jordbruket gynnades 2010 av högre priser på sina produkter. En spirande ekonomisk tillväxt ledde till en ökad efterfrågan på livsmedel. Skörden globalt sett blev sämre än 2009, samtidigt har den svaga euron styrkt det danska jordbrukets konkurrenskraft.

Även om produktiviteten har fallit något så uppskattar rapporten att resultatet ökade med 1,5 miljarder danska kronor, motsvarande 1,7 miljarder svenska kronor, för lantbrukssektorn som helhet.
Den låga räntenivån har dessutom reducerat lantbrukarnas ränteutgifter med knappt 4 miljarder danska kronor.

För de danska grisproducenterna ser det dock inte så bra ut framöver med pressade priser och högre foderpriser. Enligt rapporten kan många grisproducenter förvänta sig röda siffror i 2011-års bokslut.ATL.nu