facebooktwittermail

Danske Bank: Sågade trävaror i grön ”supercykel”

Danske Bank spår stigande efterfrågan och priser på sågade trävaror framöver. Drivkrafter är omställning till en förnyelsebar ekonomi, ökat träbyggande och begränsningar av utbudet från Kanada och Ryssland.

En grön omställning tillsammans med stimulanspaket efter coronapandemin bidrar till att driva på efterfrågan av framför allt sågade trävaror framöver, tror Danske Bank.
En grön omställning tillsammans med stimulanspaket efter coronapandemin bidrar till att driva på efterfrågan av framför allt sågade trävaror framöver, tror Danske Bank. FOTO: ANN LINDÉN

I sitt nyhetsbrev Skog & Ekonomi spår Danske Bank strålande tider för sågade trävaror framöver. Bakomliggande orsaker är bland annat investmentbankerna Goldman Sachs och JP Morgans prognoser om en långsiktig ”supercykel” för råvaror generellt. Efterfrågan på råvaror väntas också drivas av massiva investeringar i infrastruktur i efterdyningarna av coronapandemin.