facebooktwittermail d

Danske Bank: Sågade trävaror i grön ”supercykel”

Danske Bank spår stigande efterfrågan och priser på sågade trävaror framöver. Drivkrafter är omställning till en förnyelsebar ekonomi, ökat träbyggande och begränsningar av utbudet från Kanada och Ryssland.