facebooktwittermail

Danska regeringen vill ha mer blandskog

I ett stort EU-projekt ska den danska regeringen skapa mer varierade skogar som ska stå emot klimatförändringen och ge större biodiversitet.

I ett stort EU-projekt ska den danska regeringen ställa om ensartad plantageskog av barrträd till mer varierade skogar som kan stå emot klimatändringen och ge större biodiversitet.
I ett stort EU-projekt ska den danska regeringen ställa om ensartad plantageskog av barrträd till mer varierade skogar som kan stå emot klimatändringen och ge större biodiversitet. FOTO: ULF ARONSSON

Den danska regering som tillträdde i fjol somras har satt fokus på landets skogar, och ATL har tidigare rapporterat om minskade avverkningar i statlig skog. Nu startar Miljö- och livsmedelsministeriet tillsammans med 21 andra aktörer ett stort åttaårigt EU-projekt med en budget på 140 miljoner kronor för att göra ensartade barrskogar mer varierade.

Enligt ett pressmeddelande gäller det barrträdsplantager av exempelvis vanlig gran och sitkagran som anlagts under de senaste 200 åren. Den typen av skog är sårbar för stormar och insektsangrepp som följer med klimatändringen och har samtidigt en låg biologisk mångfald, skriver ministeriet.

Mer robust

Projektet omfattar 80 skogsområden med 3 800 hektar statlig skog och 400 hektar privat skog som ska ställas om för att bli mer varierad och robust. I den statliga skogen läggs särskild vikt vid att vid att öka andelen inhemska lövträd och att ersätta plantering med naturlig föryngring.

Beskedet ses inte odelat positivt av danska tillverkare av byggvaror, som just nu ställer om för att öka andelen träprodukter i takt med en ökad efterfrågan på förnybart. Mindre arealer barrträdsplantager innebär lägre självförsörjningsgrad av virke, vilket kan ha en negativ påverkan på Danmarks koldioxidbalans, säger Lauritz Rasmussen, som leder branschföreningen Træ i Byggeriet till Wood Supply.

Globala balansen viktigast

”Det kan ju vara värt för politikerna att notera att om träprodukter ska räknas positivt i den danska rapporteringen av våra koldioxidutsläpp är det viktigt att företag använder trä från våra egna skogar. Om vi ​​till exempel importerar det från Sverige är det Sveriges koldioxidkonton som får bonuspoäng, och då får vi det ännu svårare att nå det övergripande målet 2030. Men det har naturligtvis bara betydelse för själva registreringen och inte, det som är viktigast av allt, planetens globala konton”, säger han.