facebooktwittermail

Tuff dansk åtgärdsplan mot resistenta gräsogräs

Kemisk bekämpning tappar allt mer effekt mot gräsogräs i Danmark. Rådgivare förespråkar flera integrerade åtgärder för att få kontroll över förekomsten.

Det eskalerande problemet med resistent gräsogräs var bakgrunden till att ett projekt drogs igång av de danska rådgivningsföretagen Velas för fyra år sedan. Demonstrationsodlingar på tre platser i Danmark visar effekterna av integrerade åtgärder för att bekämpa tre gräsogräs: renkavle, italienskt rajgräs och råttsvingel. Bilden är tagen i oktober 2019 när höstvete såtts på hela arealen.
Det eskalerande problemet med resistent gräsogräs var bakgrunden till att ett projekt drogs igång av de danska rådgivningsföretagen Velas för fyra år sedan. Demonstrationsodlingar på tre platser i Danmark visar effekterna av integrerade åtgärder för att bekämpa tre gräsogräs: renkavle, italienskt rajgräs och råttsvingel. Bilden är tagen i oktober 2019 när höstvete såtts på hela arealen. FOTO: MIRELLA HELMS, VELAS

Som ATL skrev om i tidigare nummer har herbicidresistent rajgräs konstaterats för första gången i Sverige. I Danmark är detta sedan flera år ett stort problem framför allt i områden med styva lerjordar och där höstgrödor dominerar. Herbicidresistent renkavle är också ett problem i Danmark liksom i delar av Skåne.