facebooktwittermail d

Danska protester mot svenska grisregler

Nu kommer protester mot de nya svenska djurskyddsreglerna för smågrisar – från Danmark.

FOTO: MOSTPHOTOS

Från den första december blir det möjligt, under särskilda villkor, att vänja av smågrisar innan 28 dagars ålder. 10 procent av smågrisarna kan flyttas från suggan redan vid 21 dagars ålder.

Reglerna liknar de som gäller i Danmark. Och därifrån kommer nu kritik. I ett brev till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kritiserar Dyrens Beskyttelse Sverige för att sänka åldern för när smågrisar får avvänjas.

”Vi är ledsna att höra att Sverige ger upp sina ambitioner för djurvälfärd”, skriver direktören Britta Riis och pekar på att Sverige ses som ledande när det gäller djurvälfärd för grisar med förbud mot fixering och svanskupering, större utrymmen och senare avvänjning.

Mer antibiotika

Enligt en rapport från Dyrens beskyttelse klarar sig smågrisarna bättre ju senare avvänjningen sker. Och organisationen pekar framförallt på risken att användningen av antibiotika kan komma att öka, när grisar avvänjs tidigt och får diarré.

Som ett led att minska de stora problemen i Danmark med MRSA, förslår Veterinärinstitutet att avvänjningen ska senareläggas i Danmark.

”En senare avvänjning kommer sannolik att reducera förekomsten av diarré, därmed behovet av behandling och därav risken för antibiotikaresistenta bakterier”, skriver institutet.

Dyrens beskyttelse avslutar sitt brev till landsbygdsminister Bucht med en vädjan:

”Vi uppmanar starkt den svenska regeringen att inte ge upp ett seriöst och vetenskapligt grundat tillvägagångssätt för djurskyddslagstiftning och att skydda den svenska positionen som ledare när det gäller antibiotikabruk, antimikrobiell resistens och djurskydd.”

LÄS OCKSÅ: Naturbruksskola säljs för 34,5 miljoner

LÄS OCKSÅ: Bergvik säljer ut skogen

PREMIUM: ”Köpa skog inte del av strategin”