facebooktwittermail

Danska livsmedel räknas som närproducerade i Region Skåne

Regionstyrelsen i Skåne har beslutat om hur ”närproducerat” ska definieras i regionen. Livsmedel som har sitt ursprung och är förädlade i Danmark kommer hädanefter att innefattas i begreppet.

Livsmedel som har sitt ursprung och är förädlade i hela Danmark eller i Götaland (förutom Gotland och Östergötland) innefattas nu i begreppet ”närproducerat” i Region Skåne.
Livsmedel som har sitt ursprung och är förädlade i hela Danmark eller i Götaland (förutom Gotland och Östergötland) innefattas nu i begreppet ”närproducerat” i Region Skåne. FOTO: FREDRIK HAGEN/NTB/TT

Enligt Region Skånes miljöprogram ska andelen närproducerade och/eller ekologiska livsmedel uppgå till minst 70 procent av den totala livsmedelsbudgeten år 2020. Miljömålet säger att närproducerade livsmedel ska prioriteras.

Hittills har regionen bara kunnat mäta andelen ekologiska livsmedel, då det har saknas en definition för vad som ska räknas som närproducerat.

Annette Linander (C) medger att det geografiska området blev något större än vad hon från början hade tänkt sig, men framhåller fördelen av att regionen nu har något att mäta mot.
Annette Linander (C) medger att det geografiska området blev något större än vad hon från början hade tänkt sig, men framhåller fördelen av att regionen nu har något att mäta mot. FOTO: CENTERPARTIET

”Detta har varit helt snedvridet. Det har gjort att Region Skåne för att klara sina miljömål ofta har fokuserat på ekologiska livsmedel från 'Långtbortistan', utan att ta hänsyn till hur mycket själva transporterna förstör klimatet”, säger Annette Linander (C), regionstyrelsens 1:e vice ordförande och regionråd i ett pressmeddelande.

Nu står det klart att livsmedel som har sitt ursprung och är förädlade i hela Danmark eller i Götaland (förutom Gotland och Östergötland) kommer att innefattas i begreppet.

Går att mäta

Annette Linander (C) medger att det geografiska området blev något större än vad hon från början hade tänkt sig, men framhåller fördelen av att regionen nu har något att mäta mot.

Miljöpartiet i Skåne är kritiska till beslutet.

”Det här är varken bra för miljön eller skånska bönder. Det går dessutom helt emot tanken med närproducerad mat. Vi är helt för att öka andelen närproducerade livsmedel, men med den här definitionen ska ekologiska livsmedel från Skåne prioriteras bort till förmån för giftbesprutade livsmedel från Danmark och resten av södra Sverige. Det riskerar att slå hårt mot de ekologiska jordbruken i Skåne”, säger Mätta Ivarsson, gruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne i ett pressmeddelande.

”Det här är varken bra för miljön eller skånska bönder”, säger Mätta Ivarssongruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne om beslutet.
”Det här är varken bra för miljön eller skånska bönder”, säger Mätta Ivarssongruppledare för Miljöpartiet i Region Skåne om beslutet. FOTO: MILJÖPARTIET

Svensk lag gäller

I Region Skånes upphandlingar ställs det krav på att alla varor som köps in ska leva upp till svensk lagstiftning. Till exempel ska livsmedel uppfylla svenska djur- och växtskyddslagar samt att användning av antibiotika inte får ske i förebyggande syfte.