facebooktwittermail

Tre år med CA-jordbruk på 2 100 hektar

Lägre maskinkostnader, mindre bemanning och en sundare jord. Mads Lindemann, driftsledare på en av Danmarks större egendomar, ser flera fördelar med att växtodlingen lagts om till conservation agriculture.

FOTO: MADS LINDEMANN

Klitgaard Agro är ett driftsbolag på Nordjylland i Danmark som brukar 2 100 hektar och har en slaktgrisuppfödning med runt 120 000 grisar per år. De senaste 21 åren har växtodlingen drivits plöjningsfritt för att sedan gå över till direktsådd för tre år sedan.