facebooktwittermail d

Tre år med CA-jordbruk på 2 100 hektar

Lägre maskinkostnader, mindre bemanning och en sundare jord. Mads Lindemann, driftsledare på en av Danmarks större egendomar, ser flera fördelar med att växtodlingen lagts om till conservation agriculture.