facebooktwittermail

Krav på Danish Crown att öka efterbetalningen

Danish Crown visar rekordresultat, men grisnäringen i Danmark blöder. Det menar Jeppe Bloch Nielsen, ordförande för Danske Svineproducenter, och kräver att de bondeägda företagen betala ut hela vinsten till ägarna.

– Inte en enda dansk grisuppfödare tjänar pengar idag, säger han.

Jeppe Bloch Nielsen, Erik Larsen och Asger Krogsgaard.
Jeppe Bloch Nielsen, till vänster på bilden FOTO: LANDBRUG & FØDEVARER

Bondeägda Danish Crown, som äger KLS Ugglarps i Sverige, presenterade bokslutet för 2020-21 och visade det bästa resultatet någonsin, åtminstone enligt företagsledningens syn på saken.