facebooktwittermail d

Danska bönder blickar österut

Framtiden finns i Kina. En kraftigt ökande efterfrågan på kött- och mjölkprodukter medför ökade intäktsmöjligheter för Europas bönder.

Den bedömningen gör både Arla och Danish Crown, enligt tidningen Randers-Amtsavis.

- Kina är i dag Arlas 13:e största exportland. År 2030 ska Kina vara vår tredje största marknad, säger Arlas koncernchef Peder Tuborgh.

- Varje enskild kines äter betydligt mindre mängder mjölk och mjölkprodukter än vi gör i Europa. Men antalet kineser är så stort att det kommer att pressa priserna uppåt.

Svårt att sia


Framtidsutsikterna levererades vid ett stort möte med 150 danska lantbrukare hos sparbanken Hobro på Jylland.

Karl Christian Møller, chefsanalytiker hos slakterijätten Danish Crown, är av liknande uppfattning.

- På världsnivå ökade förbrukningen av griskött med 10,4 procent mellan 2007 och 2010. Men om vi inte tar med Kina i beräkningen är ökningen endast 0,7 procent, säger han.

Chefsanalytikern betonar dock att mycket kan hända och att framtidsutsikterna just nu inte sträcker sig längre fram än ett år i taget.ATL.nu