facebooktwittermail d

Suger upp metan från danska kor

I Danmark pågår försök med att fånga upp metan från kornas rapar och grisgårdarnas gödselbrunnar. Tack vare metanätande bakterier ligger reduktionen på 20 procent.

Arkivbild.
Arkivbild. FOTO: NIKLAS ALMESJÖ/SCANDINAV/TT

Med hjälp av en sug som samlar upp metan i kornas utandningsluft och ett biofilter som sedan bryter ned växthusgasen hoppas danska forskare kunna begränsa utsläppen från boskapsstallar. Tekniken med biofilter väntas också kunna användas för att få ned metanutsläppen i dansk grisproduktion.

Bakom det så kallade Biomet-projektet står bland andra Danmarks Tekniska Universitet, DTU, Köpenhamns Universitet och SEGES, som tillhör Landbrug & Fødevarer, Danmarks motsvarighet till LRF.

Danskt jordbruk ska vara klimatneutralt 2050 och Biomet-projektet ses som ett steg på vägen för att minska metanutsläppen från kostallar och gödselbrunnar.

Med en sug utformad som en avlång huv över 16 bås, gör danska forskare försök med att fånga upp metan i en ladugård med 160 kor i Århus. En av utmaningarna när det gäller att samla in metanet i kornas utandningsluft ligger i att koncentrera gasen i den öppna miljön. Målet är att samla in 40 procent av metanutsöndringen i stallet. Genom att kontinuerligt optimera huven har forskarna lyckats öka absorptionen av metan.

– Vi har faktiskt varit uppe på närmare 30 procent och fortsätter utvecklingen av sugen tror jag att vi kommer att lyckas, säger Maja Duus Dolriis, medarbetare på SEGES, till Kvægnyt.

Det uppsamlade metanet skickas sedan genom ett biofilter som innehåller kompostmaterial fyllt av metanätande bakterier. I filtret bryts metanet ned till koldioxid, som också är en växthusgas men avsevärt mindre potent än metan.

LÄS OCKSÅ: 80 procent minskade metanutsläpp - ny forskning på köttdjur

Biofiltret ska hantera metangas i gödsel

Enligt beräkningar behövs en kvadratmeter biofilter per ko. Biofiltret kan till exempel hängas på utsidan av stallet eller grävas ned.

– Målet är att bakterierna i filtren ska bryta ned hälften av det metan som transporteras igenom dem. Därmed uppnås en metanreduktion på cirka 20 procent, säger Michael Holm, chefsforskare och ansvarig för Biomet.

Han bedömer samtidigt att det mest effektiva sättet att minska metanproduktionen i vommen är genom utfodring och avel men att uppsamlandet av utandningsluften är ett gott komplement.

Biofiltret kan också komma att bli ett viktigt instrument för att minska klimatavtrycket för dansk grisproduktion. Här används biofiltret för att hantera metangasen i gödseln och reduktionen skulle kunna uppgå till 15 procent i slutna gödseltankar. Filtreringen av luften minskar samtidigt utsläppen av ammoniak och lukt.

Biometprojektet väntas pågå till 2023 då forskarna räknar med att ha tagit fram ett färdigt system, enligt Kvægnyt.

Så här går det till

En huv placeras över båset och suger upp kons utandningsluft.

Metangasen i luften passerar genom ett biofilter med kompostmaterial. Här bryter bakterier ned metanet till koldioxid och vatten.

Metanreduktionen beräknas bli 20 procent.

Ett färdigt system väntas vara framme 2023.