facebooktwittermail d

Dansk stjärnmärkning av kött snart verklighet

Nästa sommar kommer det att finnas stjärnmärkt griskött i danska butiker. Inom loppet av några år förväntas hälften av det fläsk som säljs i Danmark ha minst en stjärna.

FOTO: ANN LINDÉN

Stjärnmärkningen lanseras av miljö- och livsmedelsministeriet med en bred uppslutning i form av slakteriet Danish Crown, Landbrug & Fødevarer, handelskedjorna Dansk Supermarked, Lidl, Aldi samt de danska djurskyddsorganisationernas samarbetsorgan Doso med flera.

Djuruppfödningen avgör

Antalet stjärnor ska tala om för konsumenten vilken nivå på djuruppfödningen som har rått. För att få klassa köttet med en stjärna ska grisen ha fått behålla hela svansen och suggan ska ha varit fixerad i maximalt fyra dygn i samband med grisning. Grisarna ska även ha haft daglig tillgång till halm.

Miljö- och livsmedelsministern Esben Lunde Larsen räknar med att andelen fläskkött med minst en stjärna på den danska marknaden inom loppet av några år ska vara uppe i cirka 50 procent. Även griskött som är producerat i utlandet ska kunna stjärnmärkas om det uppfyller kraven.

"Viktigt att vi kommer igång"

För närvarande är det bara 2-3 procent av det danska fläsket som kan klassas som två- eller trestjärnigt. Grisar uppfödda enligt svenska lagar och regler skulle kvalificera för två stjärnor medan det krävs uppfödning med utevistelse för att få tre stjärnor.

”Bättre djurvälfärd startar på ett ställe och utvecklar sig därifrån. Det är viktigt att vi kommer igång nu så att fler djur får det bättre och här kan marknaden hjälpa till. Enbart lagstiftning kan inte åstadkomma det”, säger Esben Lunde Larsen i ett pressmeddelande.

Innebär prisökning

Ministeriet räknar med ett merpris på 15-20 procent för enstjärnigt griskött. Stjärnmärkningen ska finnas på plats från och med sommaren 2017.

”Alla har inte råd med ekologiska specialprodukter men åtta av tio danskar säger att de gärna betalar lite mer om djuren har haft det bättre. Den möjligheten får de nu”, menar Esben Lunde Larsen.