facebooktwittermail

Dansk grisjätte skär ned på slakten

Skyhöga foderpriser tvingar danska grisproducenter att skära ned på verksamheten. En av landets största uppfödare, Kent Skaanning, drar ned produktionen till en tredjedel.

Kostnaderna för fodret medför att varje gris ger ett underskott på 100 danska kronor, uppger han.

- Man når en punkt när hundralapparna är på upphällningen. Då gäller det att sätta stopp för förlusterna så snart som möjligt, säger han till Danmarks Radio.

Export mer lönsamt


Normalt producerar Kent och Martin Skaannings gård vid Tarm på mellersta Jylland cirka 30 000 slaktgrisar per år, men i fortsättningen blir det bara 10 000.

I stället satsar företaget på att exportera smågris till tyska producenter, vilket är en betydligt bättre affär. Fler danska uppfödare väntas nu följa exemplet.

Det danska lantbruket i stort klarade sig visserligen bra i fjol, enligt en sammanställning av det livsmedelsekonomiska institutet vid Köpenhamns universitet.

Däremot medför de pressade priserna och de höga foderkostnaderna att många grisproducenter kan räkna med röda siffror i 2011 års bokslut.

Satsar - trots allt


- Den danska grisproduktionen blir förmodligen lägre i år än tidigare. Nackdelen när att det kommer att gå ut över de danska slakterierna, säger Kent Skaanning.

Slakterikoncernen Danish Crown står dock fast vid sitt nyligen offentliggjorda beslut att nyanställa 150 medarbetare.

- Vi är medvetna om de danska grisböndernas svårigheter, men vi baserar inte våra prognoser på det som är aktuellt för stunden, säger företagets kommunikationsdirektör Anne Willemoes till radion. ATL.nu