facebooktwittermail d

Dansk biogas golvar den svenska

Regeringen får kraftig kritik för att man inte löst problemet med konkurrenskraften för svensk biogas.