facebooktwittermail d

Uppförsbacke för dansk grisexport

Herning, Danmark

Danmarks exportorienterade grisnäring tappar fart.

Grispriset ligger nu under EU-snittet och efterfrågan minskar på viktiga exportmarknader.

Även hemmamarknaden försvagas i takt med att konsumenternas köpkraft sjunker.

Grisar i dansk ladugård. Grise i stald.
Det danska grispriset ligger nu under EU-snittet och efterfrågan minskar på viktiga exportmarknader. FOTO: JAN DJENNER/SCANPIX DANMARK/TT

Bondeägda Danish Crown, marknadsledande bland danska slakterier, har vant sina ägare vid att vara bland de högst betalande inom EU. Så är det inte nu.