facebooktwittermail d

Danmark slopar hatade kantzoner

Danmarks miljöminister har lämnat in ett förslag om att upphäva landets mycket omstridda kantzonslag. Jordbruket jublar över beskedet.

För tre år sen införde Danmark lagen om obligatoriska kantzoner på tio meter längs alla vattendrag. Lagen har varit en nagel i ögat på lantbruket som menat att den varit för onyanserad med oklar nytta.

Men i fredags lämnade Danmarks miljöminister Eva Kjer Hansen ett förslag om att upphäva lagen. Därmed beräknas 25 000 hektar jordbruksmark åter bli tillgängligt att bruka, skriver Landbrugsavisen.

Beräknas öka

Eva Kjer Hansen räknar med att de upphävda kantzonerna kan leda till att upp till 1100 ton kväve åter släpps ut i vattendragen. Även fosforläckaget beräknas öka, vilket dock motverkas av andra planerade miljöåtgärder.

Danska bönder har mottagit beskedet om det nya förslaget med glädje.

– Kantzonernas miljömässiga effekt har varit omdiskuterad och nu har man till slut kommit fram till att effekten är för liten i förhållande till kostnaden för att ta mark ur bruk, säger Hans Gæmelke, ordförande för Djursland Landboforening till Landbrugsavisen.

Det kommer dock vara tillåtet för de lantbrukare som vill att behålla sina kantzoner som exempelvis ekologisk fokusareal.