facebooktwittermail

Danmark satsar mer på biologisk mångfald

Den danska regeringen har tillsammans med fyra samarbetspartier ingått ett avtal om att satsa motsvarande 1,2 miljarder kronor för att få mer orörd natur i Danmark.

Danmark satsar 1,2 miljarder kronor på att avsätta orörd skog och förbättra för den biologiska mångfalden.
Danmark satsar 1,2 miljarder kronor på att avsätta orörd skog och förbättra för den biologiska mångfalden. FOTO: MOSTPHOTOS

Den danska socialdemokratiska regering som tillträdde i fjol fortsätter fokusera på landets skogar och den biologiska mångfalden. Regeringen har tidigare infört avverkningsstopp i delar av de statliga skogarna och Danmark deltar också i ett EU-projekt för att öka andelen blandskog.

I fredags sjösattes en ännu större satsning: Regeringen avsätter 888 miljoner danska kronor, motsvarade 1,2 miljarder svenska kronor, för att förbättra den biologiska mångfalden. Miljöminister Lea Wermelin betecknar det som en av de största satsningarna i modern tid.

75 000 hektar orörd skog

"Här arbetar vi nu med att bromsa krisen i naturen med många tusen hektar orörd skog och nya naturnationalparker, så att även kommande generationerna kan uppleva en mångsidig och spännande natur", säger hon i ett pressmeddelande.

De avsatta medlen ska exempelvis kunna ge en total yta på nästan 75 000 hektar orörd skog och att etablera uppskattningsvis 13 nya naturnationalparker.

Avtalet är en del av förhandlingarna om en grön omstart i Danmark och omfattar också inrättandet av ett råd för biologisk mångfald, en översyn av lagstiftningen inom biologisk mångfald samt en tydlig ram för utvecklingen av natur och biologisk mångfald i Danmark.