facebooktwittermail d

Danmark inför tipsverktyg mot lantbruksfusk

Den som vill anmäla grannen kan nu göra det anonymt i Danmark.

Larver av koloradoskalbagge på potatisplanta.
Den danska bonde som inte anmäler att det finns koloradoskalbaggslarver på potatisåkern kan nu bli anmäld via en anonym tipstjänst. FOTO: LARS WILK

Landbrugsstyrelsen, den danska motsvarigheten till Jordbruksverket, har skapat ett digitalt formulär för den som utan att avslöja sig själv vill tipsa om att någon bryter mot reglerna för växtskydd, genmodifierade organismer eller ekologiskt jordbruk.

Tipsen kan handla om att en ekologisk lantbrukare använder otillåtna växtskyddsmedel, att det odlas genmodifierade grödor som inte är godkända eller att en bonde inte informerar myndigheten om att det finns anmälningspliktiga växtskadegörare på gården. Verktyget kan också användas för att tipsa om att myndighetens egna tjänstemän inte följer reglerna när de är ute på kontrolluppdrag.

Läs också: Larm om koloradoskalbagge i potatis