facebooktwittermail d

Danish Crown lovar mer till grisproducenterna

Danish Crown avser att höja avräkningen till danska svinuppfödare med 60 öre per kilo, i förhållande till EU-index.

Danish Crown säger i ett pressmeddelande att man vill göra det mer attraktivt att vara grisproducent i Danmark genom att betala mer.

En av de stora utmaningarna för Danish Crown är nedgången i råvarubasen i Danmark som backar med 2-3 procent per år. Bolaget uppger att en jämförelse mot den tyska noteringen, som följt EU:s index år 2014-2015 men som landade 10 öre under EU-index under det senaste räkenskapsåret, kan komma att frångås och att avräkningen till svinuppfödare i Danmark kan komma att höjas med 60 öre per kilo mot år 2021.