facebooktwittermail d

Daniel Bäckström blir landsbygdspolitisk talesperson i C

Centerpartiet byter ansvarig för jordbrukspolitiska frågor.