facebooktwittermail

Dämpade skogsfastighetspriser det enda vettiga

Vi kan ha nått ett tak för priserna på skogsfastigheter i Götaland, skriver Birgitta Sennerdal i veckans marknadsanalys.

Timmerpriset är det viktigaste för skogsägarens rotnetto.
Timmerpriset är det viktigaste för skogsägarens rotnetto. FOTO: BIRGITTA SENNERDAL

Lantmäteriets minienkät för perioden oktober 2016 till mars 2017 visar att prisökningen i Götaland har stannat upp och till och med minskat marginellt, från 605 kronor per skogskubikmeter till 600 kronor per skogskubikmeter.