facebooktwittermail d

Dalsspira Mejeris omsättning minskade med en fjärdedel

Dalsspira mejeri hade en omsättning uppgående till 5,2 miljoner kronor under det första kvartalet 2022, en nedgång med 25 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Rörelseresultatet försämrades till -2,9 miljoner kronor (-1,2).