facebooktwittermail d

Dalsspira Mejeri redovisar förlust efter 15 månader

Dalsspira Mejeri redovisar en förlust före skatt på 4,55 miljoner för 15 månader fram till och med den siste december 2016. Omsättningen ökade till 13,9 miljoner.

FOTO: DALSSPIRA MEJERI

Dalsspira Mejeri har växt kraftigt under det senaste året och omsatte närmare 14 miljoner under den förlängda räkenskapsperioden fram till siste december 2016.

Rörelseresultatet hamnade på minus 3,53 miljoner och resultat före skatt blev en förlust på 4,55 miljoner.

Jämförelse med tidigare period är inte meningsfull eftersom den bara omfattar 7 månader fram till och med den siste september 2015.

Dalsspira har satsat hårt på att öka invägningen och under 2016 färdigställdes mejeriet i Färgelanda. Mejeriet är byggt för ca 13 000 liter inkommande mjölk per dag och nyttjas i dag till drygt 50 %, uppger bolaget.

Dalsspira Mejeri är noterat på börslistan Aktietorget och aktien handlades till 11,85 kronor i handeln efter att bokslutet presenterats.