facebooktwittermail

Dalsspiras försäljning minskade första kvartalet

Dalsspira Mejeri tappade i omsättning under första kvartalet i år jämfört med samma period förra året.

Nu hoppas Dalspira Mejeri på ökad försäljning när pandemi och restriktioner minskar.
Nu hoppas Dalspira Mejeri på ökad försäljning när pandemi och restriktioner minskar. FOTO: DALSPIRA MEJERI

Dalsländska mejeriet Dalsspira hade en nettoomsättning på 6,9 miljoner kronor under det första kvartalet 2021. Det är en minskning med 7 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Bruttomarginalen uppgick till 54 procent (50).

Resultat före skatt uppgick till -1,3 miljoner kronor (-0,7) och nettoresultat per aktie blev -0,17 kronor (-0,05).

"Under första kvartalet har extra fokus och kapital lagts på att lära upp ny säljpersonal för att motverka den negativa trend vi sedan en tid har på försäljning av mejerivaror i vårt närområde och för att främja tillväxt”, skriver bolaget i delårsrapporten.

Bolaget säger också att besöka och sälja mjölk till butiker är starkt relationsbaserat och därmed ett långsiktigt arbete som bolaget hoppas kunna se effekt av framöver.

”Vi arbetar framåt för att ha goda möjligheter till ökad försäljning när pandemin och restriktioner ebbar ut och besöksantalet åter igen ökar i Västsverige”, skriver bolaget.

LÄS OCKSÅ: Dalsspira lägger ner satsning på getmjölk

LÄS OCKSÅ: Tufft år för livsmedelsbolagen


Lantbruk