facebooktwittermail d

Dåligt utnyttjande av förnybar skogsenergi

Endast hälften av den förnybara energin från den värmländska skogen tas till vara. Det konstaterar Skogsstyrelsen och Energikontor Värmland i en ny rapport.

- Vi uppskattar att uttaget av skogsbränsle på några års sikt kan fördubblas med hänsyn till dagens teknik, säger en av författarna, Ingemar Eriksson vid Skogsstyrelsen, i en kommentar.

Enligt den delvis EU-finansierade rapporten "Potential för skogsbränsle i Värmland - hinder och möjligheter" skulle en sådan ökning ge ytterligare förnybar energi motsvarande värme till 70 000 villor.

Kan fördubblas


Rapporten visar vilken potential det finns att öka uttaget av framför allt grot, stubbar och röjningsvirke till exempelvis biobränsle, pelletstillverkning och i framtiden kanske även drivmedel. I dag är uttaget av skogbränsle uppskattningsvis 1,4 terawattimmar - men det kan alltså bli betydligt mer.

Ett fördubblat uttag skulle innebära totalt 3 terawattimmar. På längre sikt finns potential att öka uttaget fyra-fem gånger till, enligt rapporten. ATL.nu