facebooktwittermail

Dåliga affärer för Skogstyrelsen

Skogsstyrelsens uppdragsverksamhet vände från vinst till förlust 2010. Förlusten blev 3,6 (+1,2) miljoner kronor.

Även om skogsstyrelsen blivit av med möjligheten att stämpla rotposter har myndigheten kvar en affärsverksamhet, som 2010 hade intäkter på 155 (182) miljoner kronor.

Skogsstyrelsen utför bland annat inventeringar, planer, värderingar, utbildningar, sköter reservat och driver arbetsmarknadsprojekt. 25 175 (30 222) timmar debiterades förra året.

Flera med förlust


Men flera områden går med förlust: kunskapsförmedlingen, planläggningen och arbetsmarknadsprojekten.

Att utbildningarna och skogsbruksplanerna går back beror på stora kostnader för ny personal. Arbetsmarknadsprojekten brukar innehålla "obehagliga överraskningar", som det står i Skogsstyrelsens PM.

Ekonomienheten bedömer att underskotten beror på en vilja att skapa stora projekt, samtidigt som Skogsstyrelsen skriver för dåliga avtal. Torbjörn Esping