facebooktwittermail

”Hade velat se högre ambitioner för klimatet”

Höjda antibiotikakrav och villkoren för skogsbruket i EU:s klimatpolitik tillhörde de viktigaste lantbruksfrågorna under den gångna mandatperioden, enligt svenska EU-parlamentariker.

Christofer Fjellner (M) lämnar efter 15 år EU-parlamentet. Under sin sista mandatperiod har han uppfattat en ”disneyfiering” av jordbruksfrågorna.
Christofer Fjellner (M) lämnar efter 15 år EU-parlamentet. Under sin sista mandatperiod har han uppfattat en ”disneyfiering” av jordbruksfrågorna. FOTO: MARIE HENNINGSSON

Ett veterinärmedicinskt lagpaket som tar övriga EU-länder närmare svensk antibiotikastandard är den fråga som nämns oftast när ATL frågar sittande svenska EU-parlamentariker om vad som påverkat lantbruket mest under den gångna mandatperioden.