facebooktwittermail d

Dålig avskjutning trots älgskador

Trots 30 uppåt älgar per 1 000 hektar och över 40-procentiga betesskador på ungskogen så skjuter jägarna i Uppvidinge för lite älg.

Älgexplosionen efter stormen Gudrun borde ha fått jägarkåren i Kronoberg på fötter. Men i A-licensområdena i Kronobergs län, som får sin tilldelning av Länsstyrelsen, utnyttjades bara 69 procent av tilldelningen, 891 av 1 296 älgar sköts.

Ingen brist


I Uppvidinge har jägarna ännu svårare med uppgiften att hålla älgstammen i schack. Trots att jägarna faktiskt sköt fler älgar sjönk utnyttjandegraden eftersom tilldelningen ökat kraftigt.
Av tilldelade 448 älgar sköts 282, 63 procent av tilldelningen. Framförallt var det kalvavskjutningen som misslyckades. Bara 149 av tilldelade 251 kalvar sköts.

Någon brist på älg finns det egentligen inte. En inventering med helikopter i vintras inom projektet Mera Tall visar att det på flera håll fanns över 30 älgar per 1 000 hektar, och i medel 7,4.

Någon brist på motivation borde heller inte finnas. Älgarna orsakar stora problem. Enligt betestrycksinventeringen är över 40 procent av ungskogen skadad på många håll. Och då tillkommer ändå försommarbetet.

Beror på snön


Att jakten i Uppvidinge inte blev vad den skulle beror mycket på snön.

- Det är ju upp mot höglandet och de har haft snö längre, nästan två månaders jakt försvann i och med att vi hade hundförbud, säger jaktvårdskonsulenten Elias Turesson på Svenska Jägareförbundet, som håller med om att jakten måste bli bättre nästa säsong.

- Ja, med tanke på betesskadorna så måste det sättas ett ännu högre jakttryck på kalv, och sedan att man skjuter mer med övervikt på hondjuren. Man minskar inte betesskadorna genom att skjuta mycket tjur. Torbjörn Esping