facebooktwittermail d

Dags för Sverige att rösta om EU-medlemskapet

Så har då England sagt sitt. Det är dags att lämna unionen och att åter bli herre i sitt eget hus.

FOTO: ANTIMARTINA

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Även om ”stannakvarsidan” hade vunnit, så hade det varit ett misslyckande för EU – att hälften av landets befolkning ändå hade velat lämna unionen, trots att landet varit indraget i två världskrig. Allt fler människor och aktörer i andra länder – som Landsbydspartiet Oberoende (LPo) i Sverige – kräver på samma sätt en folkomröstning om utträde.

EU skapades ursprungligen som ett projekt för att garantera fred i Europa. Hade man stannat vid detta uppdrag, så borde 100 procent av Europas befolkning ha röstat för ett medlemskap.

För vem vill ha krig? Nu sitter i stället 48 000 anställda inom EU och letar efter nya områden, som man kan byråkratisera. Allt för att motivera sin egen existens.

Samtidigt ökar missnöjet i medlemsländerna. Ingen självständig regering lyckas hävda sina medborgares intressen enligt sina väljares mandat. Så enda möjliga alternativet för att få egen handlingsfrihet har blivit att gå ur unionen.

Även om man – sett till ursprungstanken – helst hade velat stanna kvar. Det gäller säkert även LPo.

För Sveriges del blir ett utträde nu än viktigare. England har varit en stor nettobetalare till EU och en medspelare för Sverige.

Kostnaderna för EU:s överhöghet skall nu fördelas på ett mindre antal länder. Och Sverige får än svårare för att driva sina frågor. Varje dag – 365 dagar per år – betalar vi redan nu 52 miljoner kronor netto till unionen (Vi betalar 31,8 miljarder och får tillbaka 12,7). Det är pengar som skulle kunna användas till mycket annat.

LPo kräver Swexit – ut ur EU.

Erika Sörengård

Partiordförande Landsbygdspartiet Oberoende

Arne Gunnarsson

Strömsnäsbruk, styrelseledamot