facebooktwittermail d

”Dags för generationsskifte i jordbrukspolitiken”

En större del av budgeten inom den gemensamma jordbrukspolitiken måste skapa incitament för jordbrukare att ställa om till ekologiska jordbruksmetoder och till det småskaliga, skriver EU-parlamentarikern Pär Holmgren.

Pär Holmgren (MP).
Pär Holmgren (MP). FOTO: DWI ANORAGANINGRUM/TT

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Den ryska invasionen av Ukraina visar på den enorma sårbarheten i vår värld. Inte minst sårbarheten i det globala livsmedelssystemet och det europeiska jordbruket. De rekordhöga gaspriserna slår redan mot det europeiska jordbruket när konstgödslet blir mycket dyrare.

Kriget visar med all önskvärd tydlighet på behovet, inte bara av satsningar på att underlätta för generationsskiften i jordbrukssektorn, men också av ett generationsskifte i själva jordbrukspolitiken. En omställning till ett mer hållbart och ekologiskt jordbruk är en nödvändig del i arbetet.

För samtidigt når utrotningen av arter hela tiden nya rekordnivåer. Senast vi såg motsvarande förlust av biologisk mångfald var när dinosaurierna utrotades. För att hejda den sjätte massutrotningen av arter vi befinner oss mitt i, har det ekologiska jordbruket en avgörande roll.

Krigets konsekvenser, och utrotningen av arter, påminner oss om det ohållbara jordbruket som just nu dominerar. Att ta steg mot ett ekologiskt jordbruk är nödvändigt och idag kräver EU-parlamentet handling.

För ett år sedan presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att nå 25 procent ekologiskt jordbruk till 2030. Kommissionens plan är välkommen men innehåller stora brister.

Om vi i EU ska nå våra mål, uppsatta i livsmedelsstrategin Farm-to-fork och i strategin för biologisk mångfald, måste ambitionen i den ekologiska jordbrukspolitiken skruvas upp rejält. Livsmedel som tillverkas lokalt och i samklang med naturen är avgörande för både européernas livskvalitet och för skyddet av miljön, den biologiska mångfalden och klimatet.

Det ekologiska jordbruket i EU var 13,8 miljoner hektar år 2019, vilket motsvarar ynka 8,5 procent av den totala jordbruksmarken. Det skiljer sig dessutom markant mellan olika medlemsländer – från enbart 0,5 procent till 26 procent. För att EU ska nå sina egna mål måste andelen ekologisk jordbruksmark öka. Handlingsplanen som EU ska arbeta utefter måste därför erbjuda medlemsländerna rätt verktyg för att hantera de olika omständigheter som råder i EU:s olika läder. Men alla måste bidra.

Idag röstar EU-parlamentet om vårt inspel till kommissionens handlingsplan, och här är några av de viktigaste punkterna för oss gröna för att åstadkomma ett generationsskifte i jordbrukspolitiken:

Säkerställ en ekologisk jordbruksbudget. En tredjedel av EU:s budget går till jordbruket. Den allra största delen av jordbruksstödet går till en liten elit av markägare, som driver stora industriella jordbruk, som bokstavligen hotar resten av Europas bönder. Det har drivit på en utveckling där fyra av fem gårdar tvingats stänga ner de senaste 30 åren. En större del av budgeten inom den gemensamma jordbrukspolitiken måste skapa incitament för jordbrukare att ställa om till ekologiska jordbruksmetoder och till det småskaliga.

Det ska inte vara en konkurrensfördel att förstöra miljön. Handlingsplanen måste stimulera den omställningen, och de strategiska planer som alla medlemsstater nu tar fram inom ramen för jordbrukspolitiken, bör inte godkännas av kommissionen om de inte är kompatibla med att tydligt bidra till EU:s 25 procent-mål.

Satsa på forskning för att utveckla det ekologiska jordbruket. Att det ekologiska jordbruket ökar är nödvändigt och alla hinder och begränsningar måste undanröjas för att stimulera utvecklingen. För att påskynda omställningen krävs forskning och innovation för att komma till bukt med de utmaningar som finns inom det ekologiska jordbruket.

Tillgången till ekologiska växtskyddsmedel och metoder samt gödsel måste öka. Ekologiskt utsäde av hög kvalitet och växtsorter som ökar motståndskraften mot sjukdomar likaså. Här har EU:s forskningsprogram Horizon Europe en viktig roll.

Det ekologiska jordbruket utgör dessutom en möjlighet för lantbrukare och ungdomar som vill komma in i jordbruksyrket, då det långsiktigt erbjuder de bästa ekonomiska och miljömässiga möjligheterna. Satsar EU på det ekologiska satsar vi på sysselsättningen och minskar jordbrukets miljökostnader och förbättrar folkhälsan.

Pär Holmgren
EU-parlamentariker för Miljöpartiet de gröna och ersättare i jordbruksutskottet