facebooktwittermail d

Dags för alla att fundera över sitt elpris

Nu är det dags för alla att dra upp långsiktiga strategier för sitt elpris. Vad tror du om framtiden? Kommer priserna att bestå och vad kan du i så fall göra åt det?