facebooktwittermail d

Dags att utkräva ansvar av Jordbruksverket

Felaktiga återkrav på jordbruksstöden kostar lantbruket stora belopp. Även länsstyrelserna har problem med Jordbruksverkets hantering, skriver Jan-Erik Anderssson i en slutreplik. 

Skördetröska tömmer tanken
Jordbruket förtjänar en rättvis behandling av myndigheterna. FOTO: JEPPE GUSTAFSSON/SHUTTERSTOCK

Detta är ett debattinlägg. Det innebär att innehållet återger skribentens egen uppfattning. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Mirja Hjers, avdelningschef för EU-stödsavdelningen, bemöter i sin replik på min debattartikel i summariska ordalag – och rättfärdigar – att Jordbruksverket begår vad jag ser som systematiska bedrägerier gentemot såväl landets lantbrukare som mot unionens finanser. Jag vill därför påminna om att det inom EU-stödsavdelningen helt nyligen har drivits ett ”återkravsprojekt”. 

På inspel från länsstyrelserna i projektet har länen framfört att de inte vill genomföra uppenbart felaktiga återkrav på grund av att lantbrukare blir ”dubbelsanktionerade” när tvärvillkorsavdraget verkställs på utbetalningar. 

Länsstyrelserna har lyft fram en alternativ hantering – gör om ärenden som har blivit dubbelsanktionerade och gör tilläggsutbetalningar eller sätt ned återkraven som innebär dubbelsanktion. 

EU-stödsavdelningen meddelade dock tillbaka till länsstyrelserna att IT-funktionalitet saknas vid verket för att ”genomföra korrekta tvärvillkorsbeslut” samt att ”det kan bli lite olika procentsatser i tvärvillkorsavdrag för olika stöd och ersättningar beroende på om felet redan har gett sanktion”. 

Så här kan det inte fortsätta. Är det inte hög tid att utkräva ansvar på riktigt? Landsbygdsminister Peter Kullgren har visserligen nyligen tillträtt och det finns säkert skäl för hårda prioriteringar i regeringskansliet men en ny ledning för Jordbruksverket vore en bra början på vägen tillbaka till en rättssäker myndighetsutövning, även i Jönköping.

Jan-Erik Andersson

Konsult EUbonden
Bälinge

Tidigare debattinlägg

”Jordbruksverket fuskar med EU-stöden”

Replik: ”Vi följer EU:s regelverk”