facebooktwittermail d

Dags att organisera om lantbruksföretagen!

Efterfrågan på lokal, småskaligt producerad mat ökar men producent och konsument har svårt att hitta varandra. Andelsjordbruk är en del av lösningen, skriver Maja Söderberg, Andelsjordbruk Sverige.

Trots stor efterfrågan på lokalt producerade livsmedel kan de vara svåra för konsumenten att hitta. Lokala och mer direkta försäljningskanaler är nermonterade, liksom infrastruktur för lokal logistik och lokal förädling. Visserligen håller en del sådant på att växa fram på nytt, men utvecklingen går långsamt, inte minst för att olika regler gör det svårt att få den småskaliga infrastrukturen lönsam.

Dessvärre försvinner mervärdena som bonden hade kunnat få extra betalt för så snart mjölken, grönsakerna eller köttet blandas med andras och därmed anonymiseras. Svenska lantbruk läggs ned och böndernas medelålder stiger.

Men nu håller en ny modell att organisera jordbruk på att växa fram. Från Vindeln i norr till Malmö i söder kan konsumenter och restauranger nu köpa andelar av produktionen hos sina lokala andelsjordbruk. Med utlämningsplatser i närområdet, direktkontakt med bonden och långa avtal möter andelsjordbruken både konsumenternas och producenternas utmaningar.

Som första kommun banade Sollefteå ny väg när den blev andelsägare i det lokala andelsjordbruket Nyttogården. När de trots lokala dialogmöten, remisstid på förfrågningsunderlaget samt lång svarstid bara fick in ett fåtal anbud från lokala producenter kom de på idén att köpa skördeandelar hos sitt lokala andelsjordbruk.

Både andelsjordbrukaren Niklas Markie från Nyttogården samt kostchefen på Sollefteå kommun, Jonny Ohlsson, är efter första säsongen nöjda med samarbetet. Niklas tycker det är jätteskönt med så många andelar på samma ställe och kostchefen Jonny låter alldeles lyrisk när han berättar om hur hög kvalitet grönsakerna håller.

Andelsjordbruken har designat en affärsmodell som möter den starka efterfrågan på mat med mervärden. De har också hittat ett sätt att kunna leverera den till lokalsamhället utan några mellanhänder. De utnyttjar en nisch som kan bli avgörande för att lyckas vända den negativa trenden av nedmontering och samtidigt skapa en lokal och hållbar matförsörjning. Det är dags för oss att ta tillbaka kontrollen över våra produkter få betalt för våra mervärden. Våga tänka utanför boxen!

Maja Söderberg, Andelsjordbruk Sverige