facebooktwittermail d

Dags att hitta vägar att sprida makten

I genomgången av lantbrukssfärens styrelser har ATL visat att ett antal personer har många uppdrag, både inom rörelsen och på andra håll.

Det är naturligt för en komplicerad folkrörelse som LRF att en mindre krets av människor ges många förtroendeposter. Är man en bra och duglig kraft blir man ofta tillfrågad och det är lätt att säga ja.

Det är ju också väl känt att det inte alltid är lätt att få folk att ställa upp. Så den bästa lösningen på det allmänna problemet med en liten klicka av ”styrelseproffs” är att fler engagerar sig.

Inom den högsta LRF-sfären är det mer en fråga om den modell man valt för att styra organisationen och dess bolag. Organisationens VD Anders Källström har många uppdrag. Hans försvar är att som ordförande i dotterbolagen få en tydlig styrning. Det är ett val av arbetssätt, och säkert en reaktion på någon tidigare period där bolagen vandrade iväg åt olika håll.

Men ett annat perspektiv inom en folkrörelse är att sprida deltagandet inom en större krets för att få en mångfald av röster från olika verksamheter och olika delar av landet.

Inom näringslivet har man ofta regler för att begränsa mångsysslande och dubbla lojaliteter. På förekommen anledning har till exempel Industrivärden, som bland sina bolag har skogskoncernen SCA, ändrat och breddat representationen i styrelserna.

Av delvis samma anledningar men också för att en VD-post är en krävande sysselsättning anses det olämpligt att en tung VD också är med i ett antal styrelser.

Om allt går sin gilla gång kan tiden räcka till. Men om ett bolag får problem och kräver stora insatser från styrelsen finns risken att andra bolag eller arbetsuppgifter blir lidande.

I Källströms fall blir extra intressant att följa hockeysäsongen. På isen kommer det att bli storbråk ofta, det hör till. Men om det hettar till uppe i Svenska Hockeyligans styrning kommer han att bli fullt sysselsatt där. Frågan är då hur det påverkar LRF-organisationen.

Fenomenet med ett fåtal personer som har många uppdrag är allmängiltigt, inom den gröna näringen kan det finnas ett skäl som har med personligheterna att göra. LRF:s medlemmar är egna företagare och vana vid att få bestämma över sin tid och sitt liv.

Det kan vara så att ingen vågar ifrågasätta hur många uppdrag den entusiastiska styrelsemänniskan har, eller om vederbörande inte är särskilt mottaglig för invändningarna.

Principerna för styrning av bolagen inom LRF ska ses över nästa år. Det är viktig debatt med många ingredienser, bland annat om en tung VD-post ska kombineras med lika tunga interna styrelseuppdrag.