facebooktwittermail d

”Dags att gå från utredning till handling”

Utredning, om utredning för utredning är en svensk nationalsport - men det ställer inte mat på bordet, skriver Patrik Oksanen i en krönika.

Ännu saknas efterfrågad lagerhållning av livsmedel och strategiska varor, skriver Patrik Oksanen. FOTO: JOHAN NILSSON/TT

Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s publicistiska målsättning här.

Vi lever i den farligaste tiden på årtionden med ökande spänningar. Det är spänningar som direkt märks i jordbrukets kostnader, energipriset den här vintern beror delvis på att Ryssland använder gas som ett påtryckningsmedel mot EU. Lägg till att läget på livsmedelsmarknaden redan nu kan beskrivas som en perfekt storm.

I Livsmedelsföretagens konjunkturbrev från november konstateras att branschen står inför de största kostnadsökningarna på tolv år. Aldrig tidigare har livsmedelsindustrin heller behövt hantera så många olika flaskhalsar samtidigt. Åtta av tio företag uppger att verksamheten störs av brister, som tillgång till råvaror, förpackningsmateriel och transporter. Denna pressade situation beror bland annat på störda globala handelsleder genom pandemin, extremväder och en ökad efterfrågan.

Det här är dock bara en västanfläkt av den situation som uppstår om säkerhetssituationen försämras ytterligare i vår del av världen.

Trots att det nu gått fyra år sedan riksdagens försvarsberedning pekade på behoven att säkra livsmedelsförsörjningen så har alldeles för lite skett i praktiken. Ännu saknas efterfrågad lagerhållning av livsmedel och strategiska varor, och trots att privata företags centrala roll pekades ut så är de ännu inte involverade i att lösa de praktiska problemen.

Här skulle jordbruket snabbt kunna ta ett stort ansvar; där kluster av bondgårdar kan samarbeta kring omsättningslager för diesel, gödsel och utsäde. Produkter som behövs för att hålla svenskt jordbruk igång. Men det kräver statliga pengar och vilja.

Frågan är bara när ska vi gå från utredning till handling?

När Livsmedels- och Jordbruksverket i våras lämnade in en rapport till regeringen, utifrån erfarenheterna under pandemin, så handlar det om att man i en kommande utredning vill att regeringen i direktiven ska uppmärksamma rättsliga aspekter kring olika lösningar.

Gott så, men med tanke på att det gått fyra år sedan försvarsberedningen och läget i världen är oroligt så går det bara för långsamt. Utredning, om utredning för utredning är en svensk nationalsport - men det ställer inte mat på bordet.

Förändringarna i höstbudgeten, som Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna enades om, illustrerar problemet. I kommunikationen från dessa partier heter det att de vill ta ansvar för Sverige och att deras ändringarna gör just det.

Dock går inte en enda krona mer till civilt och militär försvar. Istället för att hoppas att allt löser sig i världen borde Kristersson & Co ha tagit chansen till ledarskap när möjligheten fanns.

Svensk politik, debatt och byråkrati tycks istället fortsätta att leva i en tillvaro där världen snurrar runt våra processer snarare än att vi måste anpassa vårt agerande till vad som händer i världen.

Den inställningen riskerar att bli ytterst kostsam.

Patrik Oksanen
senior fellow i tankesmedjan Frivärld och ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien