facebooktwittermail d

Då ska sista nya dieselbilen säljas

Ett förbud strider mot EU:s regler. Men senast 2030 bör försäljningen av nya personbilar med förbränningsmotorer vara utfasade. Nästa steg är transportsektorn och arbetsmaskiner. Det menar statens utredare Sven Hunhammar.

Sista droppen diesel ska säljas innan 2040 i Sverige. Och nya personbilar med dieselmotorer innan 2030. Det vill utredaren Sven Hunhammar som i dag ska presentera sina tankar för miljöminister Per Bolund.
Sista droppen diesel ska säljas innan 2040 i Sverige. Och nya personbilar med dieselmotorer innan 2030. Det vill utredaren Sven Hunhammar som i dag ska presentera sina tankar för miljöminister Per Bolund. FOTO: MOSTPHOTOS

I dag presenterar regeringens särskilda utredare Sven Hunhammar sitt arbete om hur utfasningen av fossila bränslen bränslen ska gå till.

Han har kommit fram till att alla fossila drivmedel bör vara utfasade senast 2040 i Sverige. Och att nybilsförsäljningen av bilar med förbränningsmotorer därför bör upphöra redan innan 2030. Något som i så fall alltså även kommer att gälla bilar som drivs av biogas eller HVO.

”En utfasning 2040 gör det lättare att nå målet om nettonollutsläpp i alla sektorer senast 2045 och gör Sverige till ett föregångsland. De stora förändringar som krävs bedöms inte hinna genomföras långt innan 2040, även om det vore önskvärt”, skriver Sven Hunhammar i dag på DN Debatt.

Där menar han att det krävs förändringar på tre områden:

• En omfattande elektrifiering.

• En över gång till långsiktigt hållbara och förnybara drivmedel.

• Minskad trafik.

Inga ensidiga förbud

Det kommer dock inte att bli några ensidiga förbud som bara gäller Sverige. Det strider mot EU:s regelverk och blir därför svårt att införa menar utredaren.

Däremot kan det bli tal om styrmedel på nationell nivå om de som införs på EU-nivå inte räcker till, menar han.

Utfasningen ska även gälla transportsektorn och arbetsmaskiner, men med en senare tidsplan.

Den snabba utvecklingen när det gäller olika typer av eldrift de senaste åren gör att transformeringen till en fossilfri fordonsflotta kan ske lättare än vad man bedömde vara möjligt för bara några år sedan, menar Sven Hunhammar.

Men utbyggnadstakten måste öka av laddinfrastrukturen. Det behövs också en tydlig plan för hur transportsektorn och arbetsmaskiner ska omfattas där, menar Sven Hunhammar. Ett system för återvinning av elfordonens batterier måste också komma på plats för att sänka livscykelutsläppen.

Han anser också att förbränningsmotorer kommer att finnas under ”mycket lång tid”. Därför ska högre drivmedelspriser bli en viktig faktor för att få till en förändring i önskad riktning.

Utfasningsutredningen

● Fossila drivmedel utfasade i Sverige 2040.

● Verka för nollutsläppskrav på nya fordon i EU, för nya personbilar från 2030.

● Riksdagsbundet mål om endast nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen 2030.

● Snabb utbyggnad av laddinfrastrukturen.

● Förnybara drivmedel genom en förändrad reduktionsplikt med sikte på ett handelssystem, i samspel med EU.

LÄS MER: Omställning kan gynna traktormärken i framkant

LÄS ÄVEN: Målet för Hatt – lantbruk ska förknippas med hållbarhet

LÄS OCKSÅ: Då kommer Volvos vätgaslastare