facebooktwittermail d

Då och därför släcks 2G och 3G-näten

Larmtjänster och lås är exempel på sådant som riskerar sluta fungera.