facebooktwittermail d

Varsamhet krävs vid renovering

Är bostadshuset i behov av renovering? Var noga med att kolla vad som gäller, tipsar juristen Lisa Kylenfelt – det kan krävas bygglov eller särskild varsamhet.

Jurist Lisa Kylenfelt.

Hej Spalt-Lisa,

Min fru vill att vi ska renovera och byta fönster på vårt gamla hus här hemma, men det vill inte jag. Kan jag mota henne i grind genom att hänvisa till en lag?

Allan

Hej Allan. Glad för förtroendet!

Om ni bor i ett detaljplanerat område ställer plan- och bygglagen krav på bygglov för att utföra en åtgärd som avsevärt påverkar en byggnads yttre utseende, som till exempel att ta upp nya fönster eller att väsentligt ändra befintliga fönster. För en- och tvåbostadshus inom detaljplan finns vissa undantag från lovplikten för sådana här fasadändringar, dock inte för åtgärder som väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär – som exempelvis att ta upp nya fönster.

Om ni bor inom detaljplan gör ni därför bäst i att först fråga er byggnadsnämnd om ni behöver bygglov.

Om ni bor utanför detaljplan krävs dock normalt inte bygglov för sådana ändringar. I sådana fall skulle jag rekommendera en diskussion om varsamhetskravet, som du också finner i plan- och bygglagen. Kravet gäller alla byggnader och vid alla ändringar, såväl vid tillbyggnad som vid ombyggnad och övriga ändringar. Det gäller såväl invändigt som utvändigt och oberoende av om en åtgärd är bygglovs- eller anmälningspliktig eller inte.

Varsamhetskravet innebär att ändringar av en byggnad enligt plan- och bygglagen alltid ska utföras varsamt. Hänsyn ska tas till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden ska tas till vara. Tanken med kravet är att tillvarata en byggnads värde, det vill säga positiva eller på andra sätt bevarandevärda egenskaper, oberoende av husets ålder.

I mera värdefulla miljöer kan exempelvis fönsters utformning och läge, material, färg och utsmyckningsdetaljer omfattas av varsamhetskravet. Varsamhetskravet handlar inte enbart om trohet mot originalets utseende, utan även mot den teknik och material med vilket det har åstadkommits. Om ert hus kan anses vara särskilt värdefullt från historiskt eller kulturhistoriskt perspektiv eller liknande kan det ju vara så att fönsterbytet inte uppfyller varsamhetskravet? Kanske värt att vända och vrida på en sensommarkväll i alla fall?

Lisa Kylenfelt

Senior jurist Ludvig & Co

Ställ din fråga till våra experter!

ATL:s experter svarar på dina frågor inom olika ämnen. Skicka in din fråga du också!

Elenore Wallin, företags- och ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet Östergötland, svarar på frågor om din och företagets ekonomi. Mejla till: ekonomicoach@atl.nu

Carl Johan Moberg, marknadschef på Virkesbörsen, svarar på frågor om skogsskötsel och virkesaffärer. Mejla till: skogsexperten@atl.nu

Lisa Kylenfelt, jurist på Ludvig & co, svarar på dina frågor om juridik. Mejla till: juristen@atl.nu

Mattias Norrby, forskningschef på Stiftelsen Lantbruksforskning, svarar på dina frågor om vegetabilier och animalier, företagande, energi och biomassa samt klimat och miljö. Mejla till: lantbruksfragan@atl.nu