facebooktwittermail d

Då kan granbarkborren få smak för tall

Näst granen är tall det vanligaste trädet i Sverige. Hittills har träslaget varit skonat från granbarkborrens framfart men i Centraleuropa ser det annorlunda ut. Där har insekten även gett sig på tall. Nu ska forskare studera om det finns risk för att tall kan angripas i större utsträckning även i Sverige.