facebooktwittermail d

Cranabs vd slutar

Cranabs vd och delägare Fredrik Jonsson slutar som vd.

Han blir kvar som styrelseledamot i Cranab och behåller även sina positioner som styrelseordförande i dotterbolagen Vimek och Bracke Forest.

Därtill ska han arbeta med utvecklingsprojekt som senior adviser.

Nuvarande styrelseordförande Hans Eliasson går in som tillförordnad VD.