facebooktwittermail

Viruset har nått skogen

I början av året var skogsindustrin ganska opåverkad av coronapandemin. Det kanske den fortfarande är jämfört med andra branscher, men delårsrapporterna visar att viruset nu även nått skogen.

Effekterna av coronaviruset tar hårt på skogsbolagen det tredje kvartalet.
Effekterna av coronaviruset tar hårt på skogsbolagen det tredje kvartalet. FOTO: MOSTPHOTOS

Av dussinet rapporter är det fyra; Stora Enso, Holmen, Moelven och Bergs, som visar ökat rörelseresultat jämfört med de tre första kvartalen i fjol. För resterande har resultaten minskat med 20 till 80 procent.